Categories: Web

Thiết kế web

Trang bị kiến thức về ngôn ngữ HTML, CSS. Sau khoá học, học viên có thể thiết kế ra giao diện website bán hàng, tin tức, thời trang, ...
15 Lectures

Java web MVC Project – Xây dựng website bán hàng

Khoá học cung cấp kiến thức lập trình web bằng ngôn ngữ Java với mô hình phổ biến MVC. Sau khoá học học viên có thể xây dựng được website với nhiều chủ đề khác nhau.
21 Lectures

PHP MVC Project – Xây dựng website bán hàng

Khoá học cung cấp kiến thức lập trình web bằng ngôn ngữ PHP với mô hình phổ biến MVC. Sau khoá học học viên có thể xây dựng được website với nhiều chủ đề khác nhau.
21 Lectures

JavaScript – Lập trình Angular JS

Khoá học trang bị kiến thức về framework Angular JS. Sau khoá học học viên có thể xây dựng một ứng dụng Single Page Application (SPA) thông dụng
19 Lectures

Laravel – Lập trình web cơ bản

Khoá học lập trình Laravel cơ bản là một khoá học trực tuyến dành cho những người muốn học cách phát triển ứng dụng web với Laravel - một framework phổ biến trong việc xây dựng ứng dụng web trên nền tảng PHP
20 Lectures

Java Web – Lập trình với JSP & Servlet

Java là ngôn ngữ lập trình hàng đầu, là một tiêu chuẩn của ngành lập trình, vì thế hãy học Java Full Stack nếu bạn muốn: Học nghề lập trình web bài bản Học lấy nền tảng để phát triển đa lĩnh vực Học để có cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn Học để tìm kiếm mức thu nhập cao hơn
42 Lectures

PHP – Lập trình web cơ bản

Khoá học lập trình web PHP cơ bản là một khóa đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực lập trình web với ngôn ngữ PHP. Khoá học này giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để phát triển các ứng dụng web động
15 Lectures