Tìm hiểu Ethereum (ETH)

ETH là viết tắt của Ethereum, là một nền tảng phát triển ứng dụng phi tập trung (decentralized application – DApp) và tiền điện tử (cryptocurrency). Ethereum được phát triển bởi Vitalik Buterin và một nhóm các nhà phát triển vào năm 2014, và được ra mắt vào năm 2015.

Khác với Bitcoin, Ethereum không chỉ là một loại tiền điện tử mà còn là một nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên blockchain của nó. Nền tảng này cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung, các hợp đồng thông minh (smart contract), và các giao thức phi tập trung khác.

ETH là token (đồng tiền) được sử dụng để thực hiện các giao dịch trên mạng Ethereum, bao gồm cả việc thanh toán phí cho các giao dịch và sử dụng dịch vụ trên các ứng dụng phi tập trung trên nền tảng Ethereum. Giá trị của ETH được xác định bởi thị trường và có thể thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn do yếu tố thị trường và các tin tức liên quan đến Ethereum.

Tuy nhiên, Ethereum còn gặp một số thách thức về tốc độ giao dịch và chi phí phí giao dịch, do đó các nhà phát triển của Ethereum đang nghiên cứu và phát triển các giải pháp để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của nền tảng này.